Budova Rekonštrukcia

Rekonštrukcia SjF STU Bratislava

Kompletná subdodávka, realizácia opravy strechy na kľúč - obnova strešného plášťa.