Budova Rekonštrukcia

Rekonštrukcia bytového domu Nitra

Rekonštrukcia bytového domu v Nitre, ktorej súčasťou je zateplenie budovy a podkrovia, nové balkóny, okapové chodníky, podstrešný priestor a nová fasáda.